Mã giảm giá Tiki

[TIKI_COUPON]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 99K
TIKI (CPS)
Giảm 20K cho đơn hàng từ 99K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher - Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%, Mì Gói, Bia và Nước hoa quả lên men. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Chỉ áp dụng cho khách hàng mới. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/12/31
[Ví Moca]-Giảm 35K cho đơn hàng từ 130K
TIKI (CPS)
Giảm 35K cho đơn hàng từ 130K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Dầu ăn, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%. Chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên trên Tiki Mobile App. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Ví Moca]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K
TIKI (CPS)
Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%. Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Ví Moca]-Giảm 200K cho đơn hàng từ 2
TIKI (CPS)
Giảm 200K cho đơn hàng từ 2.5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Điện Gia Dụng, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Nhà Cửa - Đời Sống, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Điện Tử - Điện Lạnh, Máy Ảnh - Máy Quay Phim. Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Ví ZaloPay]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
TIKI (CPS)
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Ví Momo]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
TIKI (CPS)
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Ví ZaloPay]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 700K
TIKI (CPS)
Giảm 10K cho đơn hàng từ 700K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Ví Momo]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 700K
TIKI (CPS)
Giảm 10K cho đơn hàng từ 700K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Ví Momo]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
TIKI (CPS)
Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%. Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/02/28
[Ví Momo]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 59K
TIKI (CPS)
Giảm 10K cho đơn hàng từ 59K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%. Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/02/28
[Ví Momo]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 99K
TIKI (CPS)
Giảm 30K cho đơn hàng từ 99K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Dầu ăn, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%. Chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên trên Tiki Mobile App. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/02/28
[Tiki Trading]-Giảm 5% tối đa 100K
TIKI (CPS)
Giảm 5% tối đa 100K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Microsoft của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/30
[Tiki Trading]-Giảm 3% tối đa 300K
TIKI (CPS)
Giảm 3% tối đa 300K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Samsung của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Tiki Trading]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 220K
TIKI (CPS)
Giảm 20K cho đơn hàng từ 220K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Ariul, derma Angel của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 2022/02/28
[LaTa]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
TIKI (CPS)
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K. Áp dụng cho sản phẩm của LaTa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[LaTa]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K
TIKI (CPS)
Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho sản phẩm của LaTa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[LaTa]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
TIKI (CPS)
Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho sản phẩm của LaTa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[LaTa]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu
TIKI (CPS)
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của LaTa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Đại Phát Tài]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1
TIKI (CPS)
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Phát Tài.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Đại Phát Tài]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 900K
TIKI (CPS)
Giảm 10K cho đơn hàng từ 900K. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Phát Tài.
Hạn sử dụng: 2022/05/31