Mã giảm giá Shopee

[Hóa đơn điện]-Nhập mã SPPDIEN1N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPDIEN1N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Nạp điện thoại]-Nhập mã SPPTELCO1N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 40000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPTELCO1N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 40000. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Hóa đơn internet]-Nhập mã SPPNET1N Giảm ngay 20000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPNET1N Giảm ngay 20000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Hóa đơn nước]-Nhập mã SPPNUOC1N Giảm ngay 20000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPNUOC1N Giảm ngay 20000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Vay tiêu dùng]-Nhập mã SPPFIN1N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 500000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPFIN1N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 500000. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Data 3G/4G]-Nhập mã SPPDATA1N Giảm ngay 20000 cho đơn từ 30000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPDATA1N Giảm ngay 20000 cho đơn từ 30000. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Nạp điện thoại]-Nhập mã SPPDT1 Giảm 5% tối đa 5000 cho đơn từ 40000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPDT1 Giảm 5% tối đa 5000 cho đơn từ 40000. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Đặt phòng khách sạn]-Nhập mã SPPHOTEL1 Giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPHOTEL1 Giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Vé máy bay]-Nhập mã SPPBAY1 Giảm 8% tối đa 200000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPBAY1 Giảm 8% tối đa 200000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Data 3G/4G]-Nhập mã SPPDATA1 Giảm 20% tối đa 20000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPDATA1 Giảm 20% tối đa 20000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[Vé xem phim]-Nhập mã SPPMOVIE1 Giảm 20% tối đa 30000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPMOVIE1 Giảm 20% tối đa 30000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/01/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[SHOPEE]-giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã LIFET1 giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/01/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[SHOPEE]-Voucher giảm thêm 10% cho đơn từ 200K, tối đa 50K
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Voucher SKAMSALE01 áp dụng cho các sản phẩm thuộc các các shop mạng xã hội (#ShopXuHuong) nhất định. Voucher giảm thêm 10% cho đơn từ 200K, tối đa 50K Hạn sử dụng: 23h59 31/01/2022 Voucher số lượng có hạn
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[SHOPEE]-giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã LIFEHL1 giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/01/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[ShopeePay]-giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 100K
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPJAN350K giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 100K trên Shopee. HSD: 31/01/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[ShopeePay]-giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPJAN315KALL giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 31/01/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[ShopeePay]-giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Freeship Xtra lệ từ 0Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPJAN3FSSN giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Freeship Xtra lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 31/01/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[ShopeePay]-giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPJAN310KN giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 31/01/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[ShopeePay]-giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Freeship Xtra hợp lệ từ 0Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPJAN3FSSA giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Freeship Xtra hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 31/01/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31
[ShopeePay]-giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPJAN310KA giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 31/01/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/01/31