Mã giảm giá Shopee

[Mã giảm giá]-Nhập mã SPPSE6 Giảm 10% tối đa 20000 cho đơn từ 30000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPSE6 Giảm 10% tối đa 20000 cho đơn từ 30000. HSD: 30/06/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Vé máy bay]-Nhập mã SPPBAY6 Giảm 5% tối đa 50000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPBAY6 Giảm 5% tối đa 50000 cho đơn từ 0đ. HSD: 30/06/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Đặt phòng khách sạn]-Nhập mã SPPHOTEL6 Giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPHOTEL6 Giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 0đ. HSD: 30/06/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Vé xem phim]-Nhập mã SPPMOVIE6 Giảm 20% tối đa 12000 cho đơn từ 0đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPMOVIE6 Giảm 20% tối đa 12000 cho đơn từ 0đ. HSD: 30/06/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Nạp điện thoại]-Nhập mã SPPDT6 Giảm 5% tối đa 5000 cho đơn từ 40000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPDT6 Giảm 5% tối đa 5000 cho đơn từ 40000. HSD: 30/06/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Data 3G/4G]-Nhập mã SPPDATA6 Giảm 10% tối đa 20000 cho đơn từ 36000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã SPPDATA6 Giảm 10% tối đa 20000 cho đơn từ 36000. HSD: 30/06/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[SHOPEE]-giảm 12% tối đa 80K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee.
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã LIFEMALLCP06 giảm 12% tối đa 80K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[ShopeePay]-giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPP3JUNE10KALL giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 30/06/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[ShopeePay]-giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã SPPP3JUNE15KALL giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 30/06/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[SHOPEE]-giảm 6% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã 26306MALL50K0PH giảm 6% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26/06/2022 00:00 - 30/06/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[SHOPEE]-giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Mã 26306GIAM40K0PH giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26/06/2022 00:00 - 30/06/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[SHOPEE]-Nhập mã ELLGJUNE giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã ELLGJUNE giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/06/2022 23:59. Số lượng có hạn!
Hạn sử dụng: 2022/06/30
Tất cả hình thức thanh toán
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Kênh vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Mum's Club]-Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee. Mỗi sản phẩm quà tặng chỉ được mua với số lượng là 01 (một). Mã giảm giá chỉ áp dụng cho 01 lần mua hàng và có hạn sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày lấy mã. Giá trị & hạn sử dụng của voucher có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm cụ thể.
Hạn sử dụng: 2038/01/18
[Bách Hóa Online]-Nhập mã GROSALE giảm 8% tối đa 30000Đ cho đơn từ 150000Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã GROSALE giảm 8% tối đa 30000Đ cho đơn từ 150000Đ. HSD: 23:59 30/6/2022. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Bách Hóa Online]-Nhập mã GROSALE16 giảm 10% tối đa 50000Đ cho đơn từ 300000Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã GROSALE16 giảm 10% tối đa 50000Đ cho đơn từ 300000Đ. HSD: 23:59 30/6/2022. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Điện Tử]-Nhập mã ELCL1TR5 giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 5000000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã ELCL1TR5 giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/06/2022 23:59. Số lượng có hạn!
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Điện Tử]-Nhập mã ELCL500 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã ELCL500 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/06/2022 23:59. Số lượng có hạn!
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Khỏe & Đẹp]-Nhập mã COSA giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 150000Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã COSA giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 150000Đ. HSD: 23:59 30/6/2022. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 2022/06/30
[Mẹ-Bé]-Nhập mã MKBHUGS2 giảm 10% tối đa 60000Đ cho đơn từ 400000Đ
Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị
Nhập mã MKBHUGS2 giảm 10% tối đa 60000Đ cho đơn từ 400000Đ. HSD: 23:59 30/6/2022. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 2022/06/30