Khuyến mãi

VỤ ÁN TRUYỆN KIỀU - Nguyễn Văn Trung  Truongphuongbook  bìa mềm
tiki.vn

VỤ ÁN TRUYỆN KIỀU - Nguyễn Văn Trung Truongphuongbook bìa mềm

157.000

157.000

Thông tin sản phẩm

Ấn phẩm Vụ án Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Văn Trung, sách do tác giả ấn hành năm 1970. Nguyễn Văn Trung không còn xa lạ gì với chúng ta Nguyễn Văn Trung của mấy quyển sách triết. Nguyễn Văn Trung của tạp chí Đại Học, Nguyễn Văn Trung của môn triết học tại Đại Học Văn Khoa. Nay chúng ta lại gặp mặt Nguyễn Văn Trung trong vụ Án truyện Kiều. Nói đúng hơn, Nguyễn Văn Trung không đi sâu vào vụ án Kiều mà chỉ phê phán người trước kia đã từng phê phán truyện Kiều, nghĩa là ông đem xử lại những người trướ