Khuyến mãi

Việt Nam Phong Tục Ấn Bản Đầy Đủ Kèm Minh Hoạ
tiki.vn

Việt Nam Phong Tục Ấn Bản Đầy Đủ Kèm Minh Hoạ

143.100

159.000

Thông tin sản phẩm

Việt Nam Phong Tục Ấn Bản Đầy Đủ Kèm Minh Họa Ấn bản đầy đủ nhất của Việt Nam phong tục - tập khảo cứu toàn diện về phong tục, tập quán của người Việt xưa của học giả Phan Kế Bính. Tập sách có thêm phần chú giải, hiệu chỉnh giúp độc giả ngày nay có thể hiểu rõ hơn tác phẩm. Việt Nam phong tục là một nghiên cứu khá kĩ lưỡng, bức tranh toàn diện về phong tục, tập quán của người Việt, từ phong tục trong gia đình, làng xã đến phong tục quốc gia, xã hội được viết với văn phong hiện đại dù vẫn chịu ảnh hưở