Khuyến mãi

Vận Động Đúng Cách Cơ Thể Không Mệt Mỏi - THA
tiki.vn

Vận Động Đúng Cách Cơ Thể Không Mệt Mỏi - THA

110.000

110.000

Thông tin sản phẩm

Vận Động Đúng Cách Cơ Thể Không Mệt Mỏi Từ lúc chúng ta bắt đầu có nhận thức về thế giới này, chẳng phải chúng ta đã tiếp thu nhữngcử động của chính bản thân mìnhtrong vô thức hay sao.Ngồi,đứng,đi lại, Chúng ta cho những hành động ấy là tự nhiên và có lẽ cũng chưa từng một lần ý thức về cách sử dụng cơ thể của chính mình. Tuy nhiên trên thực tế, số lượng người biết cách sử dụng tốt cơ thể của bản thân không nhiều. Kỳ thực, những cử động của cơ thể bạn hiện tại đã được điều chỉnh lại dựa trên c