Khuyến mãi

Tuyển Chọn 501 Câu Hỏi Tiếng Anh - Tập 1 Từ đồng âm - Đọc hiểu
tiki.vn

Tuyển Chọn 501 Câu Hỏi Tiếng Anh - Tập 1 Từ đồng âm - Đọc hiểu

88.000

88.000

Thông tin sản phẩm

Tuyển Chọn 501 Câu Hỏi Tiếng Anh - Tập 1 Từ đồng âm - Đọc hiểu GIỚI THIỆU SÁCH Nhằm giúp bạn đọc chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi sát hạch chẳng hạn như các kỳ kiểm tra năng lực đầu vào tại các trường trung học, đại học và sau đại học theo các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội tại Mỹ, như SAT, GRE, chúng tôi đã biên soạn quyển sách này.