Khuyến mãi

Tuồng Hát Cải Lương - Khảo & Luận - 10 Năm Bổn Tuồng Đề Yếu 1922-1931
tiki.vn

Tuồng Hát Cải Lương - Khảo & Luận - 10 Năm Bổn Tuồng Đề Yếu 1922-1931

252.000

280.000

Thông tin sản phẩm

Cải lương như một ông Gióng trong truyện cổ tích nước Nam, âm thầm sinh ra, lặng lẽ sinh hoạt, bỗng chốc gặp con nước dịp may và thời cơ, cải lương ăn khỏe chóng lớn, phát triển thành một loại hình ca diễn mạnh mẽ lan ra khắp mọi miền đất nước Việt Nam, đáp ứng được cái tinh thần cải tiến canh cánh của đời cải lương lúc bấy giờ, chuyển tải được những tư tưởng mới, thể hiện được những điều canh tân và đặc biệt là làm no con mắt, đã lỗ tai của mọi tầng lớp người dân, từ nông thôn cho đến thị dân, đang khát