Khuyến mãi

Từ Điển Anh Việt Dành Cho Học Sinh Lớp 8 -9 Khoảng 199.000 Từ CM
tiki.vn

Từ Điển Anh Việt Dành Cho Học Sinh Lớp 8 -9 Khoảng 199.000 Từ CM

45.000

58.000

Thông tin sản phẩm

Từ Điển Anh - Việt Dành Cho Học Sinh Lớp 8 - 9 Sách gồm 2 phần -Phần 1 Trình bày các mục từ được dùng phổ biến hiện nay, theo thứ tự bảng chữ cái, với khối lượng từ phong phú -Phần 2 Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 8, 9 Với cách trình bày rõ ràng, chính xác, sách sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các em học sinh trong quá trình học tập.