Khuyến mãi

Trạm Đọc Official  Thức Tỉnh Mục Đích Sống Tái Bản - Tái Bản
tiki.vn

Trạm Đọc Official Thức Tỉnh Mục Đích Sống Tái Bản - Tái Bản

118.400

148.000

Thông tin sản phẩm

Thức Tỉnh Mục Đích Sống - Cuốn Sách Làm Bừng Tỉnh Thế Giới Chuyển hóa tâm thức con người là trọng tâm của những điều Eckhart Tolle đề cập trong quyển sách nổi tiếng A New Earth - Thức Tỉnh Mục Đích Sống này. Theo ông, sự thức tỉnh là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức của nhân loại. Nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mà sự thức tỉnh trong tâm hồn sẽ tạo ra sự tự do và niềm hạnh phúc miên viễn trong mỗi con người và trên toàn thế giới. Thức tỉnh mục đích sống đã cộng hưởng thật s