Khuyến mãi

Tọa Độ Cấu Trúc Gia Đình Và Xã Hội Của Người Jorai - Bản Quyền
tiki.vn

Tọa Độ Cấu Trúc Gia Đình Và Xã Hội Của Người Jorai - Bản Quyền

183.200

229.000

Thông tin sản phẩm

Tọa độ, cấu trúc gia đình và xã hội Jrai là một trong những tác phẩm vô cùng quan trọng về con người và vùng đất Tây Nguyên, được xuất bản năm 1972 ngay khi Jacques Dournes còn đang thực địa trong chính những bản làng của người Jrai. Đây là ấn bản tiếng Việt đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam. Nhà nhân học L Dartigues và nhà dân tộc học Pierre Le Roux nói về Dournes như một tổng kết gọn Dournes là một trong những bậc thầy về dân tộc học vùng Đông Nam Á. Ngoài các nghiên cứu của ông về văn học truyền khẩ