Khuyến mãi

Tìm Lại Chính Mình Tái Bản 2022
tiki.vn

Tìm Lại Chính Mình Tái Bản 2022

63.100

79.000

Thông tin sản phẩm

Tìm lại chính mình là một trong những tác phẩm hay của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con người hiện đại. Toàn bộ cuốn sách chia thành bốn phần lớn gồm 1. La bàn định hướng cuộc đời 2. Giải thoát cho mình 3. Tìm về âm thanh nội tại 4. Khẳng định bản than, trưởng thành và thể nhập vô ngã. Là bậc thầy hướng dẫn đời sống tâm linh của xã hội đương đại, Hòa thượng Thánh Nghiêm không giống với những tác giả bình thường chỉ bàn luận đến thành công và trưởng thành c