Khuyến mãi

Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 2 Bản Đen Trắng
tiki.vn

Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 2 Bản Đen Trắng

115.500

165.000

Thông tin sản phẩm

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp dành cho người học tiếng Hàn trình độ sơ cấp gồm 2 cuốn 1 và 2. Sau khi hoàn thành các bài học ở cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam Sơ cấp 1, người học sẽ tiếp tục nâng cao trình độ sơ cấp của mình với cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 2. 2 cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp gồm tổng cộng 30 bài khóa và bảng chữ cái. Nếu như học xong cuốn 1 với bảng chữ cái và 15 bài học đầu tiên, bạn sẽ tiếp tục học sang đến quyển 2 với 15 bài học ở