Khuyến mãi

TIẾNG ANH THÚ VỊ HƠN EM TƯỞNG  - Tiếng Anh thú vị hơn em tưởng
tiki.vn

TIẾNG ANH THÚ VỊ HƠN EM TƯỞNG - Tiếng Anh thú vị hơn em tưởng

250.000

250.000

Thông tin sản phẩm

Nếu bạn đang học một ngoại ngữ bất kì, đặc biệt là tiếng Anh nhưng mãi không có kết quả, hoặc bỏ cuộc nhiều lần Bạn đang muốn yêu lại từ đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu Bạn muốn tìm kiếm con đường học ngôn ngữ đúng đắn cho Tác giả cuốn sách sẽ chỉ dẫn cho bạn một cách rõ ràng, tỉ mỉ. Lời tác giả Ngày xưa, khi một sự thật được nói ra, Như Lai gọi là tiếng gầm của sư tử. Loài khác nghe tiếng gầm thì luôn câm nín, run sợ và tức giận. Câm nín vì không biết cãi lại thế nào. Run sợ vì ánh sáng của nó là