Khuyến mãi

Thương Mại Điện Tử Trong Thời Đại Số TT
tiki.vn

Thương Mại Điện Tử Trong Thời Đại Số TT

99.000

99.000

Thông tin sản phẩm

Nhóm tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc những khái niệm, nhận thức cơ bản và những nguyên lý cơ sở về công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực TMĐT có thể làm nền tảng vững chắc cho người đọc để tiếp tục nghiên cứu và thực hiện TMĐT lâu dài. Một số thông tin thời sự nếu có đưa ra cũng chỉ có tính chất minh họa. Vì vậy, trong tài liệu sửa đổi một cách cơ bản lần này với tên gọi mới làThương mại điện tử trong thời đại số- chúng tôi dành một phần đầu trình bày về sự bùng nổ của Công nghệ thông tin cuối thế