Khuyến mãi

Thiền Vipassana Não Bộ - Đường Đến Chân Hạnh Phúc
tiki.vn

Thiền Vipassana Não Bộ - Đường Đến Chân Hạnh Phúc

224.500

224.500

Thông tin sản phẩm

Thiền Vipassana Não Bộ - Đường Đến Chân Hạnh Phúc Khi bạn cầm được quyển sách này trên tay thì tôi và bạn là hữu duyên, không có gì là tình cờ, chúng ta đã có thể là bạn đồng hành trên con đường tâm linh nhiều đời nhiều kiếp rồi nay cơ duyên đã đến nên chúng ta hội ngộ. Cuốn sách này chia sẻ con đường tầm đạo, quá trình hành thiền và kinh nghiệm thưc chứng của tôi trên 20 năm. Mục đích của cuộc hành trình này là thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sự thống trị của tham sân si và đạt đến hạnh phúc tối hậu. Bây gi