Khuyến mãi

Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa
tiki.vn

Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa

250.000

335.000

Thông tin sản phẩm

Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa Khái niệm thiên thời địa lợi nhân hòa được người xưa đúc kết để nói lên sự thành công khi biết kết hợp 3 yếu tố đó. Trong Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã luận bàn Tào Tháo, Tông Quyền và Lưu Bị không ai có đủ ba chữ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, do vậy thiên hạ chỉ có thể chia ba. Nội dung sách gồm 4 phần chính Phần I Luận bàn về thiên thời, địa lợi, nhân hòa Phần II Luận về thiên văn sự ảnh hưởng của thiên văn đến lao động, sản xuất hay điềm báo sự thịnh vượng, su