Khuyến mãi

Theo Chân Đạo Sư Liên Hoa Sinh - Tập 1
tiki.vn

Theo Chân Đạo Sư Liên Hoa Sinh - Tập 1

147.000

209.000

Thông tin sản phẩm

Quyển sách Theo Chân Đạo Sư Đức Liên Hoa Sinh Ở Nepal trình bày những kỳ công phi thường ngoài sức tưởng tượng của Đạo Sư Padmasambhava ở Nepal, thuộc vùng đất Hy Mã Lạp Sơn. Vị Hóa thân này tượng trưng cho sự giác ngộ theo con đường Mật thừa. Ngài đã dành nhiều năm nhập thất miên mật tại những vùng núi đồi và thung lũng nơi đây. Đại Đạo Sư cũng đã ban vô số giáo huấn cho chúng môn đồ và chôn giấu số lượng Mật điển nhiều vô kể. Phần Đức Liên Hoa Sinh Ở Nepal sẽ khảo sát những Thánh địa, nơi Đức Padmasambha