Khuyến mãi

The Vocabulary Files C2 Advanced Không CD
tiki.vn

The Vocabulary Files C2 Advanced Không CD

52.600

78.000

Thông tin sản phẩm

The Vocabulary Files C2 Advanced Sách gồm 12 bài học, với nhiều chủ đề đa dạng the Business World, Crime and Mỗi bài học gồm các bài tập liên quan đến việc sử dụng từ vựng một cách linh hoạt và chuẩn xác. Hệ thống từ vựng được cung cấp qua bài tập điền từ vào chỗ trống, hoàn thành câu nhằm giúp học viên hiểu rõ về ngữ cảnh sử dụng từ ngữ trong những tình huống giao tiếp cụ thể.