Khuyến mãi

THẠCH ĐÁ - NĂNG LƯỢNG KỲ DIỆU
tiki.vn

THẠCH ĐÁ - NĂNG LƯỢNG KỲ DIỆU

194.000

238.000

Thông tin sản phẩm

Nội dung sách bao gồm - Chương 1Lịch sử phương pháp. - Chương 2 Năng lượng theo hệ luân xa - Chương 3 Chuẩn đoán - Chương 4 Thạch danh và tính năng - Chương 5 Thạch dược thủy - GEM ELIXIR - Chương 6 Thạch đá trong trang trí nội thất - Chương 7 Một số ứng dụng trong đời sống hàng ngày - Chương 8 Trao đổi cùng bạn đọc - Chương 9 MEDI - TATION Thiền - Tịnh Tâm - Lắng Tâm - Chương 10 Kết Luận.