Khuyến mãi

Tarot Wisdom Tập 2
tiki.vn

Tarot Wisdom Tập 2

108.000

149.000

Thông tin sản phẩm

Nếu như các lá Ẩn Chính cho chúng ta thấy một quá trình phát triển của linh hồn cái mà tôi gọi là The Fool Sự tiến triển của Chàng Khờ thì những lá bài Ẩn Phụ cho chúng ta thấy các chu kì. Có bốn nhóm trong bộ Ẩn Phụ và mỗi nhóm đều có cấu trúc giống nhau nhưng tính chất khác nhau. Mỗi nhóm đều gồm 10 lá bài được đánh số và 4 lá bài Hoàng Gia. Hãy để ý các trò chơi dùng đến bộ bài Tây. Ở hầu hết các trò này, lá bài thuộc loại nào không quan trọng lá Bốn Chuồn về cơ bản giống như lá Bốn Bích. Tuy nhi