Khuyến mãi

Tâm Từ Mở Ra Khổ Đau Khép Lại
tiki.vn

Tâm Từ Mở Ra Khổ Đau Khép Lại

140.000

140.000

Thông tin sản phẩm

Tâm Từ Mở Ra Khổ Đau Khép Lại Tâm từ mở ra khổ đau khép lạilà một tuyển tập của Hoà thượng Bổn sư thượng Minh hạ Châu của chúng tôi đang được hình thành. Tập sách gồm 3 phần Phần Một Các pháp được thuyết giảng, gồm các bài viết, diễn văn, tham luận, thuyết pháp của Hoà thượng từ sau băm 1976 đến nay. Phần HaiTrước sự nô lệ của con người, của Hoà thượng đã được đọc trong các hội thảo, hội nghị và ngoài nước từ 1965 1969. Phần Ba Phụ lục, gồm 3 bài phát biểu của Cố Đại lão Hoà thượng Thích Thiện S