Khuyến mãi

Tái bản 2022 NGUỒN CỘI  Dan Brown  bìa cứng  Bách Việt  Nguyễn Xuân Hồng dịch
tiki.vn

Tái bản 2022 NGUỒN CỘI Dan Brown bìa cứng Bách Việt Nguyễn Xuân Hồng dịch

214.980

214.980

Thông tin sản phẩm

Tái bản 2022 NGUỒN CỘI Dan Brown bìa cứng Bách Việt Nguyễn Xuân Hồng dịch ------------ Bao bì sản phẩm giao ngẫu nhiên tùy đợt nhập hàng Được mệnh danh là ông vua dòng sách trinh thám khoa học nghệ thuật, những tác phẩm của Dan Brown luôn thu hút bạn đọc. Là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám có chứa nhiều yếu tố khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và tôn giáo, Dan Brown nổi lên thành một hiện tượng chấn động làng sách văn học thế giới với tác phẩm Mật mã Da Vinci The Da Vinci Code xuấ