Khuyến mãi

Sự nghèo nàn của Thuyết Sử luận Tái bản 2019
tiki.vn

Sự nghèo nàn của Thuyết Sử luận Tái bản 2019

70.000

70.000

Thông tin sản phẩm

Đôi dòng về tác giả Karl R. Popper1902-1994 là một nhà triết học, xã hội học, logic học người Áo. Ông được coi là một trong những triết gia vĩ đại nhất thế kỉ XX. Ban đầu,Karl R. Popperchịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực chứng logic, song ông cũng là một trong những người đầu tiên phê phán trường phái đó, và xây dựng trường phái triết học của riêng mình chủ nghĩa duy lí phê phán. Các tác phẩm chính của ông, gồm cóXã hội mở và kẻ thù của nó 1945,Sự nghèo nàn của thuyết sử luận1957, Logic của sự