Khuyến mãi

Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế
tiki.vn

Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

233.600

320.000

Thông tin sản phẩm

Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế Quyển sách Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế chủ yếu dành cho sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế đối ngoại, pháp luật, luật sư người làm công tác quản lý, tư pháp, đàm phán, phiên dịch, phụ trách quan hệ quốc tế trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà máy và những người có trình độ Anh ngữ phù hợp. Mục đích của quyển sách là giúp người đọc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản biên phiên d