Khuyến mãi

Sổ Tay Lập Trình CNC
tiki.vn

Sổ Tay Lập Trình CNC

145.000

145.000

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách này là tài liệu hướng dẫn cơ bản và hệ thống, bao quát hầu như mọi vấn đề về lập trình bằng tay, bao gồm hệ thống điều khiển, quy hoạch lập trình, cấu trúc chương trình, các hàm và các lệnh mã G, mã M, các chu kỳ gia công, các chế độ bù, chương trình và các ví dụ lập trình cụ thể.