Khuyến mãi

Sổ tay Công Chứng Viên   Những Vấn Đề Cần Lưu ý Khi Công Chứng Một Số Loại Giao Dịch Khác   Tập 1
tiki.vn

Sổ tay Công Chứng Viên Những Vấn Đề Cần Lưu ý Khi Công Chứng Một Số Loại Giao Dịch Khác Tập 1

90.000

100.000

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách chuyên khảotrình bày một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn khi tiến hành công chứng những giao dịch liên quan tới từng lĩnh vực như các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, lĩnh vực thừa kế, chuyển dịch sở hữu chủ đối với tài sản, giao dịch có đối tượng là công việc, giao dịch liên quan tới chế độ tài sản chung riêng trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng Nội dung cuốn sách gồm Chương I. Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh Chương II. Công chứng hợp đồng góp vốn. Chương III. Công chứng hợp đ