Khuyến mãi

Sổ Bureau A6 - 200 trang; MS: 326
tiki.vn

Sổ Bureau A6 - 200 trang; MS: 326

26.000

26.000

Thông tin sản phẩm

Định lượng 58 gm2 Độ trắng 90 - 92 ISO Số trang 200 trang Kích thước 100 x 145