Khuyến mãi

Sổ Bureau A5 - 200 trang; MS: 323M
tiki.vn

Sổ Bureau A5 - 200 trang; MS: 323M

30.000

30.000

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm 323M Định lượng 70 gm2 Độ trắng 90 - 92 ISO Kích thước 148 x 214 mm Số trang 200 trang -------------------------------------------------------------------------------------------