Khuyến mãi

Sách - Văn bản học hành chính Lý luận và thực tiễn
tiki.vn

Sách - Văn bản học hành chính Lý luận và thực tiễn

121.000

121.000

Thông tin sản phẩm

Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn Tác giả . Nguyễn Văn Thâm Chủ biên, TS. Hà Quang Thanh Số trang 352 trang Xuất bản tháng 92022 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nhà phát hành Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Sách Luật Online xin trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách này