Khuyến mãi

Sách - Luyện Viết Và Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4  Theo Chương Trình Family And Friends Special Edition
tiki.vn

Sách - Luyện Viết Và Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Theo Chương Trình Family And Friends Special Edition

62.300

89.000

Thông tin sản phẩm

Tác giả Mai Lan Hương - Hà Thành Uyên Công ty phát hành ZenBooks Nhà xuất bản Đà Nẵng Kích thước 19x26 Số trang160 Năm phát hành 2022 Luyện viết và học từ vựng tiếng anh lớp 4, là vở bài tập được biên soạn theo giáo trình Family and Friends Special Edition của nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam kết hợp với nhà sản xuất Oxford. Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 4 bước đầu làm quen với các từ vựng tiếng anh đơn giản. Các em sẽ luyện viết và học từ tiếng Anh bằng các hình ảnh minh họa s