Khuyến mãi

Sách - Học tập đạo đức Bác Hồ
tiki.vn

Sách - Học tập đạo đức Bác Hồ

63.000

63.000

Thông tin sản phẩm

Học tập đạo đức Bác Hồ Tái bản lần thứ năm Số trang 316 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Xuất bản 2020 Nội dung cuốn sách gồm 3 chương Chương I Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chương II Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Chương III Những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay. Cuốn sách được tác giả trình bày ngắn gọn, súc tích, bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc, trong sáng, giản dị mà sâu sắc, đan xen những mẩu chuyện h