Khuyến mãi

Sách - Giáo trình Tham vấn Tâm lý
tiki.vn

Sách - Giáo trình Tham vấn Tâm lý

115.000

115.000

Thông tin sản phẩm

Nội dung gồm có Chương 1. Tham vấn tâm lí là một khoa học ứng dụng Chương 2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí Chương 3. Các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí Chương 4. Nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí Chương 5. Đạo đức trong tham vấn tâm lí Chương 6. Kĩ năng tham vấn tâm lí Chương 7. Quy trình tham vấn tâm lí Chương 8. Luyện thực hành tham vấn tâm lí Tác giả Trần Thị Minh Đức Số trang 437 Xuất bản 2021 Nhà xuất bản Đại học quốc gia