Khuyến mãi

Sách - Giáo trình nhập môn Truyền thông đa phương tiện
tiki.vn

Sách - Giáo trình nhập môn Truyền thông đa phương tiện

109.050

115.000

Thông tin sản phẩm

nhà xuất bản thông tin và truyền thông năm xuất bản 2022 trang 202 tác giả đỗ thị thu hằng nhà phát hành nhà xuất bản thông tin và truyền thông GIỚI THIỆU SÁCH Giới thiệu những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện, các yếu tố trong sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện Chương 1 - Những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện Chương 2 - Sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện Chương