Khuyến mãi

Sách - Đệ Tử Quy  Thiên Tự Văn  Tam Tự Kinh Bìa Mềm
tiki.vn

Sách - Đệ Tử Quy Thiên Tự Văn Tam Tự Kinh Bìa Mềm

303.000

303.000

Thông tin sản phẩm

Đệ tử quy, Tam tự kinh, Thiên tự văn là giáo trình cơ sở khai mở đạo đức truyền thống Trung Hoa. Ba bộ sách này hợp lại thường được gọi chung là Đệ Tam Thiên cũng gọi làThần thánh Đệ tử quy hay Thần thánh Thiên tự văn. Đệ tử quy, được ca ngợi là Nhân sinh đệ nhất bộ, thiên hạ đệ nhất quy, do Lý Dục Tú biên soạn vào những năm Khang Hy đời Thanh, giảng đạo đức luân lý và lễ tiết cơ bản, quy phạm hành vi chính xác của trẻ. Tam tự kinh do Vương Ứng Lân đời Tống biên soạn, được bổ sung, hoàn thiện và