Khuyến mãi

Sách - Đệ Tử Quy Phép Tắc Người Con
tiki.vn

Sách - Đệ Tử Quy Phép Tắc Người Con

98.000

98.000

Thông tin sản phẩm

Đệ tử quy, được ca ngợi là Nhân sinh đệ nhất bộ, thiên hạ đệ nhất quy, do Lý Dục Tú biên soạn vào những năm Khang Hy đời Thanh, giảng đạo đức luân lý và lễ tiết cơ bản, quy phạm hành vi chính xác của trẻ. Bộ sách này gồm ba cuốn, chủ yếu là nội dung được biên soạn tuyển chọn từ các cuốn học võ lòng kinh điển Tam tự kinh, Thiên tự văn, Bách gia tính, Đệ tử quy từ kinh điển Nho gia như Luận ngữ, Đại học - Trung dung, và những sách được lưu truyền rộng rãi như Tăng quảng hiền văn, Tuyển