Khuyến mãi

Sách Chính luận phản biện, phản bác  Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn
tiki.vn

Sách Chính luận phản biện, phản bác Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn

135.000

135.000

Thông tin sản phẩm

Từ trước đến nay, chính luận luôn là nhóm thể loại báo chí với những thể loại đại bác, có sức nặng, giàu tính phản biện, chiến đấu, được coi trọng trong nghề báo. Tuy nhiên, những người viết chính luận không nhiều, thành danh trong nghề không hề dễ dàng. Bởi viết chính luận đòi hỏi sự đầu tư dày công về thời gian, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong suốt quá trình từ khi hình thành ý tưởng, tổ chức thực hiện cho đến khi hoàn thiện tác phẩm và theo dõi, xử lý những phản hồi sau đó. Không chỉ vậy, thể loạ