Khuyến mãi

Sách - Cẩm nang về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
tiki.vn

Sách - Cẩm nang về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

51.000

51.000

Thông tin sản phẩm

Cẩm nang về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng Tác giả Mai Yến Nga - Nguyễn Thị Tiếp Số trang 312 trang Xuất bản Tháng 5-2017 Nhà xuất bản NXB Chính trị quốc gia Sự thật Nội dung cuốn sách được biên soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời, hướng dẫn cụ thể những vấn đề về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng như nghiệp vụ công tác đảng viên phân công công tác cho đảng viên kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức chính thức cho đảng viên quản lý hồ sơ đảng viên thủ tục chuyển sinh hoạt đảng kiểm điểm, đánh giá, p