Khuyến mãi

Quang Học Kiến Trúc - Chiếu Sáng Tự Nhiên Và Chiếu Sáng Nhân Tạo
tiki.vn

Quang Học Kiến Trúc - Chiếu Sáng Tự Nhiên Và Chiếu Sáng Nhân Tạo

113.680

116.000

Thông tin sản phẩm

Nội dung giới thiệu về Quang học kiến trúc gồm các nội dung chính như Kĩ thuật cơ sở của nghệ thuật chiếu sáng, Chiếu sáng tự nhiên, Chiếu sáng nhân tạo.