Khuyến mãi

Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII
tiki.vn

Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII

163.000

163.000

Thông tin sản phẩm

Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII là một tài liệu tham khảo đặc sắc, cung cấp một khối lượng thông tin phong phú, những kinh nghiệm quý báu, rất đáng đọc về công tác quản trị Đảng. Sách được Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức biên soạn sau khi xuất bản, cuốn sách đã trở thành cẩm nang của hàng triệu đảng viên Trung Quốc. Với mong muốn bạn đọc Việt Nam được tiếp cận với tài