Khuyến mãi

Quản Lý Rủi Ro Trong Xây Dựng Tái Bản  Tặng Kèm Sổ Tay
tiki.vn

Quản Lý Rủi Ro Trong Xây Dựng Tái Bản Tặng Kèm Sổ Tay

100.940

103.000

Thông tin sản phẩm

Rủi ro và quản lý rủi ro là những vấn đề tương đối mới tại Việt Nam. Tuy nhiên do nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro nên ngày càng có nhiều nghiên cứu lý thuyết và áp dụng vào thực tế ngành xây dựng. Rủi ro được xác định là những điều không chắc chắn hay gọi là bất định có thể xảy ra trong tương lai và gây ra các tác động tiêu cực và cả tích cực tới các công tác xây dựng hiện trường trong tương lai. Chính vì vậy bằng việc quản lý rủi ro hiện tại thì có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ