Khuyến mãi

Phương Trình Vi Phân Dùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật và Công nghệ
tiki.vn

Phương Trình Vi Phân Dùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật và Công nghệ

50.350

50.350

Thông tin sản phẩm

Nội dung Chương 1 Chương trình vi phân cấp 1 Chương 2 Phương trình vi phân cấp 2 Chương 3 Phương trình vi phân cấp cao, các hệ thức truy hồi và hàm green Chương 4 Hệ phương trình vi phân Chương 5 Toán vi phân của các đại lượng đo được Chương 6 Phép biến đổi Laplace và fourier Chương 7 Giải phương trình vi phân bằng chuỗi Chương 8 Phương pháp hàm riêng và trị riêng Chương 9 Các hàm đặc biệt ứng dụng trong vật lý và kỹ thuật Chương 10 Các phép tính biến phân