Khuyến mãi

Nước non vạn dặm  Tập 2 Lênh đênh bốn biển
tiki.vn

Nước non vạn dặm Tập 2 Lênh đênh bốn biển

131.600

188.000

Thông tin sản phẩm

Bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm gồm 3 tập khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ba giai đoạn quan trọng của Người Tuổi ấu thơ và tuổi thanh niên 1890 - 1911 Ba mươi năm Người đi tìm hình của nước, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1911 - 1941 Những năm tháng Người về nước, cùng Đảng ta, Nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, đưa Việt Nam trở thành biểu tượng của khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, là lương tri, phẩm giá của loà