Khuyến mãi

NƯỚC GIẢI NHIỆT (35DGR) XANH 1L
tiki.vn

NƯỚC GIẢI NHIỆT (35DGR) XANH 1L

177.848

189.200

Thông tin sản phẩm

NƯỚC GIẢI NHIỆT -35DGR GREEN 1L Nước làm mát động cơ cơ bản thành phần ethylene glycol. Đặc điểm đặc biệt Ứng dụng Hạn mức Thay thế chất làm mát tản nhiệt theo hướng dẫn của các nhà sản xuất ô tô. Description - Ethylene glycol base engine coolant. Formulated for passenger cars and light duty trucks. Special characteristics - Excellent performance of resisting boiling on summer bring best cooling purpose and improve cooling effect of air condition system. Features Conform to JIS K2234, ASTM D3306, SAE J10