Khuyến mãi

NHỮNG TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - Bertrand Russell - Huỳnh Duy Thanh dịch  Viện Ired - bìa mềm
tiki.vn

NHỮNG TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - Bertrand Russell - Huỳnh Duy Thanh dịch Viện Ired - bìa mềm

65.000

65.000

Thông tin sản phẩm

Bertrand Russell 18721970 là một trong những nhà tư tưởng lớn của thế kỷ 20. Được xem là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất của thế kỷ này, Betrand Russell nổi tiếng về những bài biết đầy khiêu khích của mình. Được xuất bản lần đầu vào năm 1910, Những tiểu luận triết học của Betrand Russell đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong cuộc cách mạng tư tưởng của ông. Quyển sách là tập hợp 7 tiểu luận triết học được trình bày một cách rõ ràng về các vấn đề đạo đức và chân lý. Các tiểu luận này đều là