Khuyến mãi

Những Tấm Lòng Cao Cả Bìa CứngTái Bản 2020
tiki.vn

Những Tấm Lòng Cao Cả Bìa CứngTái Bản 2020

87.000

87.000

Thông tin sản phẩm

Thật là buồn khi nghĩ rằng giữa bao nhiêu nhà giày có ngoài phố xá qua lại kia, giữa bao nhiêu xe cộ và trẻ em mặc toàn quần áo nhung kia lại có những bà mẹ và trẻ em không có gì để ăn cả. Ôi Enrico, từ nay về sau, con đừng bao giờ đi qua trước một bà mẹ xin cứu giúp mà không đặt vào tay bà một đồng hào