Khuyến mãi

Nhung Ky Nghi Cua Nhoc Nicolas Tái Bản
tiki.vn

Nhung Ky Nghi Cua Nhoc Nicolas Tái Bản

90.000

100.000

Thông tin sản phẩm

Đầu tiên là khách sạn Bờ Biển Đẹp, cùng bọn bạn mới Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice và Côme. Kế đến là vụ cho đỗ nảy mầm hụt trước khi đến Trại Xanh nghỉ hè, nơi cả lũ chơi vui kinh lên được. Ôi những kỳ nghỉ hè của nhóc, hết sảy biết bao nhiêu Thế mà khi về nhà cái con Marie-Edwige lại còn dám trộ Nicolas nữa cơ chứ -Tao không thích, thằng Côme bảo. - Thế sao mày lại không thích Con Micheline hỏi. - Bởi vì nó thấy cậu bé quá chứ còn làm sao, con Isabelle nói. Nó thích làm chồng tớ hơn. - Cò