Khuyến mãi

Nhóc Nicolas
tiki.vn

Nhóc Nicolas

73.500

100.000

Thông tin sản phẩm

Chúng tôi bước vào trong cửa hàng, tôi lôi hết tiền xu để lên quầy và nói với bà hàng hoa rằng tôi muốn một bó hoa thật là to cho mẹ tôi, nhưng không phải hoa thu hải đường, bởi vì hoa đó thì nhà tôi có hàng đống và chẳng phải mất công đi mua ở chỗ khác làm gì. Bọn cháu muốn những thứ thật tốt, thằng Alceste nói và nó đi ra gí mũi vào những bông hoa ở trong tủ kính để ngửi xem chúng có tốt không. Điều phiền hà bây giờ là tôi lại phải về nhà tôi. Tôi bắt đầu vừa bước đi vừa chú ý không dẫm lên những đườ