Khuyến mãi

NHÂN DÂN, QUYỀN LỰC VÀ LỢI NHUẬN - Joseph E. Stiglitz - Nguyễn Quang Thành dịch  NXB Tri Thức - bìa mềm
tiki.vn

NHÂN DÂN, QUYỀN LỰC VÀ LỢI NHUẬN - Joseph E. Stiglitz - Nguyễn Quang Thành dịch NXB Tri Thức - bìa mềm

212.000

212.000

Thông tin sản phẩm

Người Mĩ đều cảm nhận được rằng nền kinh tế quốc gia - và cả chính phủ - đều nghiêng về phía các công ti lớn, nhưng theo Joseph E. Stiglitz tình hình còn thảm khốc hơn. Một số tập đoàn lớn đến mức thống trị hoàn toàn một lĩnh vực kinh tế, góp phần gia tăng bất bình đẳng và giảm tốc độ tăng trưởng. Độc quyền chính là cách ngành tài chính sử dụng để tự viết nên các quy định điều tiết, các công ti công nghệ dùng để thu thập thông tin cá nhân không bị giám sát, và chính phủ Mĩ đàm phán những thỏa thuận kinh doa