Khuyến mãi

Nhà Tái Bản
tiki.vn

Nhà Tái Bản

81.750

109.000

Thông tin sản phẩm

Nhà Có nhiều người đã trải qua biết bao lần thăng trầm, đã hiểu được thế nào là mái nhà thế nào là mái ấ họ sẽ đi thật chậm, nương vào nhau mà bước. Họ hiểu ai cũng có lỡ lầm, không trọn vẹ, vì thế họ biết giữ nhau bằng sự rộng lượng và bao dung. Khác với tác phẩm đầu tiên kể về những câu chuyện như mảnh đất chưa được vỡ hoang để mọi người đến chiêm nghiệm, nhìn lại cuộc sống hằng ngày của mình và nảy sinh ước muốn gieo trồng thì ở Nhà mảnh đất ấy đã có những mầm xanh hy vọng, những cây cổ thụ vững chãi