Khuyến mãi

Nha Khoa Cộng Đồng - Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt
tiki.vn

Nha Khoa Cộng Đồng - Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt

120.000

120.000

Thông tin sản phẩm

Răng Hàm Mặt là một trong ba ngành cùng với Y học, Dược học chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, trong đó Nha khoa y tế công cộng hay Nha khoa cộng đồng Dental Public health là khoa học và nghệ thuật của phòng ngừa kiểm soát các bệnh răng miệng hàm mặt và thúc đẩy sức khoẻ răng miệng thông qua các nỗ lực của cộng đồng tổ chức. Trong những năm học trước, chương trình giảng dạy Răng Hàm Mặt cho các bác sĩ chuyên khoa chủ yếu dựa vào tập sách giáo khoa Răng Hàm Mặt, được biên soạn từ những năm 1979, tập sách n